Thái Lan đi đâu?

Wat Yai Chai Mongkhon được xem là ngôi chùa rất quan trọng trong lịch sử Thái Lan và là di tích duy nhất trong công viên có thể nhìn từ xa và nằm khác biệt lập với cụm di tích còn lại. Đây là một tổ hợp các kiến trúc gồm tu viện, mộ tháp và chùa. Mộ tháp lớn nhất tên là Chedi, cao 71m, được xây trên một nền cao với 2 ngôi mộ tháp nhỏ 2 bên và 2 tượng Phật khổng lồ trong tư thế ngồi 2 bên bậc thang dẫn lên mộ tháp hình chuông có độ dốc đứng 90 độ.
#review #thailand #thai #watyaichaimongkhon #ayutthaya


 Video: